Aktualności

Zespół Nestmedic prezentuje na V sympozjum „Postępy w położnictwie i ginekologii” – 17-18 październik 2014 r (Łódź)

Mówiliśmy o wynikach naszych badań dotyczących deklarowanych potrzeb kobiet w ciąży.

Główną ideą PTG jest gromadzenie najlepszych specjalistów z dziedziny ginekologii, wymiana doświadczeń, rozwój oraz analiza przypadków, zgłębianie wiedzy na temat położnictwa oraz ginekologii w Polsce.