Aktualności

Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, nr 1/31/2017

„To w Polsce powstało pierwsze na świecie rozwiązanie telemedyczne KTG do badania dobrostanu płodu”, stwierdza Kwartalnik Urzędu Pantentowego RP, w numerze 2017/1, na str. 72, w sekcji „Gorące trendy w medycynie”.