Aktualności

Prawie 5 mln PLN od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Nestmedic SA!

Z przyjemnością informujemy, że Nestmedic SA podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie prac nad systemem Pregnabit nowej generacji. Spółka otrzyma prawie 5 mln PLN. Pieniądze te pozwolą nam na stabilną realizację planu rozwojowego produktu i wprowadzenie go na rynek. Umowa o dofinansowanie projektu: Telemedyczny system Pregnabit nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu została zawarta w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu netto wynosi 6 932 005,98 zł, natomiast wartość dofinansowania to 4 958 888,98 zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 30 czerwca 2020 r. – Dofinansowanie w ramach programu Inteligentny Rozwój zapewnia spółce komfort finansowy w zakresie prac badawczych na najbliższe lata. Mamy zdefiniowane cele rozwojowe i technologiczne naszego produktu oraz dokładny harmonogram ich realizacji. Dzięki stabilności finansowej możemy bez przeszkód pracować nad systemem Pregnabit i jego innowacyjnością, która pozwoli nam wyprzedzić konkurencję – mówi Romuald Harwas, członek zarządu i dyrektor finansowy w Nestmedic SA. Samo dofinansowanie zostało przyznane spółce w czerwcu tego roku. Od tamtej pory rozpoczęliśmy już prace nad urządzeniem nowej generacji i poszerzyliśmy swój dział badawczo-rozwojowy, zatrudniając odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. Nowości w systemie Pregnabit będą wdrażane stopniowo w ciągu najbliższych trzech lat. Ich efektem będzie urządzenie nowej generacji, zintegrowane z platformą internetową i aplikacją mobilną. Część środków z programu wykorzystamy także na badania kliniczne. – Od stycznia tego roku udostępniamy system Pregnabit pacjentkom – w ramach beta testów i programów pilotażowych w dużych, znanych centrach medycznych. Słuchamy opinii ciężarnych kobiet, dzięki czemu już dziś wiemy, jakie nowe, oczekiwane funkcjonalności znajdą się w kolejnej wersji naszego urządzenia. Wesprzemy nie tylko mamy, ale i działanie Medycznego Centrum Telemonitoringu. Skupimy się na ulepszaniu zaawansowanych algorytmów, które pozwolą między innymi na obiektywizację wyników badań i informację zwrotną w czasie rzeczywistym – tłumaczy dr n. med. Anna Skotny, General Manager, Nestmedic SA. Zatwierdzony przez Komisję Europejską program Inteligentny Rozwój wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.   Nestmedic SA powstał w 2014 roku. W ciągu kilkunastu miesięcy zespół skupiający unikatowe kompetencje naukowe, medyczne, technologiczne i sprzedażowe stworzył innowacyjny na skalę światową produkt – jeden z najbardziej zaawansowanych diagnostycznie i technologicznie telemedyczny system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Unikalność rozwiązania polega na połączeniu certyfikowanego, profesjonalnego urządzenia teleKTG Pregnabit z całodobowym Medycznym Centrum Telemonitoringu (MCT). Pomysłodawczyniami rozwiązania są dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha oraz dr n. med. Anna Skotny. Spółka jest notowana na NewConnect.