Aktualności

TeleKTG zaprezentowane położnym na XI Ogólnopolskiej Konferencji Położniczej

30 września i 1 października w Szczyrku odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Położnicza „Naturalnie Położna”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni. Podczas swojego wykładu Patrycja Wizińska-Socha, prezes Nestmedic SA, przedstawiła system Pregnabit oraz zasady jego działania 120 położnym. W spotkaniu uczestniczyły położne, które pracują samodzielnie, prowadzą indywidualną lub grupową praktykę położniczą w formie poradni położniczych, szkół rodzenia, przygotowują pacjentki do porodu oraz prowadzą ciąże fizjologiczne, jak i zajmują się prowadzeniem porodów w warunkach pozaszpitalnych. W prezentacji o teleKTG Patrycja Wizińska-Socha podkreśliła rolę położnej w opiece okołoporodowej oraz wskazała na niezależność położnych, którą może dać również korzystanie z systemu Pregnabit. Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez zespół Pregnabit, w którym nagrodą główną jest bezpłatne korzystanie z systemu Pregnabit przez okres 3 miesięcy. Nagrodę wygrała pani Ewa Prokurat z Siedlec. – Wiele położnych, zgromadzonych na konferencji w Szczyrku, już znało Pregnabit. W rozmowach zwracały uwagę na zalety mobilnego KTG. Doceniały fakt, że urządzenie jest profesjonalnym, certyfikowanym sprzętem medycznym, przeznaczony dla personelu medycznego, w tym położnych. Pytały o abonamenty oraz rolę Medycznego Centrum Telemonitoringu. Otrzymaliśmy pytania o współpracę o charakterze naukowym i nawiązaliśmy szereg kontaktów w środowisku opiniotwórczych położnych – mówi dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha, prezes zarządu Nestmedic SA. Tej jesieni system Pregnabit zostanie przedstawiony lekarzom i położnym podczas kolejnych wydarzeń medycznych oraz kobietom w ciąży na licznych spotkaniach i warsztatach.