Aktualności

Rada Nadzorcza Nestmedic wzmocniona o specjalistę z zakresu M&A

28 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic powołało mecenasa Kamila Gorzelnika w skład Rady Nadzorczej Spółki. Nowy członek Rady Nadzorczej Nestmedic to doświadczony prawnik, specjalista w zakresie fuzji i przejęć oraz prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i prywatnym na wszystkich etapach rozwoju. Przez ostatnie lata swoją wiedzą wpierał fundusze inwestycyjne oraz private equity w kilkudziesięciu transakcjach M&A. Mec. Kamil Gorzelnik związany jest z kancelarią MWW Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, gdzie obecnie pełni funkcję Partnera. Kamil Gorzelnik ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po pomyślnie ukończonej aplikacji adwokackiej w 2012 r. wpisany został na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Był także wykładowcą studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nowy członek Rady Nadzorczej zastąpił w niej Kamila Cisłę.