Aktualności

Europejski Tydzień Innowacji – byliśmy jego częścią

W minionym tygodniu Lublin zapełnił się ekspertami, firmami oraz sympatykami rozwiązań innowacyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Przyczyną była druga edycja Europejskiego Tygodnia Innowacji.  System Pregnabit również został zaprezentowany.

Fot. Archiwum LCK

Program wydarzenia był bogaty i różnorodny – rozmawiano o technologiach,  innowacjach, projektach badawczych i ich finansowaniu. Sławomir Bartoszcze, Dyrektor ds. Ekspansji Zagranicznej naszej firmy, został zaproszony do udziału w panelu „Zdrowie 2.0 – nowe trendy technologiczne” oraz zaprezentowanie teleKTG Pregnabit. Zapraszamy do obejrzenia jego wystąpienia dostępnego w poniższym linku (11-20 minuta materiału) https://www.facebook.com/ETILubelskie/videos/332468920652925/ Przesłanie panelu „Zdrowie 2.0 – nowe trendy technologiczne”, które przytaczamy poniżej,  jest bardzo spójne z kierunkami działania naszej firmy. „Zdrowie 2.0, definiowane przez połączenie danych zdrowotnych i informacji o zdrowiu z doświadczeniem pacjenta dzięki wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych pozwala pacjentowi stać się aktywnym i odpowiedzialnym partnerem w jego drodze do zdrowia. Wyznacza ono nowy paradygmat w opiece zdrowotnej, który przejawia się nie tylko w coraz większej wiedzy i aktywności pacjentów (empowered patient) ale także dostarczaniu usług medycznych na zasadach partycypacji społecznej, przenoszeniu leczenia ze szpitala do domu, poszerzaniu grona osób dostarczających wsparcia osobie chorej, włączając w to rodzinę, przyjaciół, a nawet obce osoby inne niż personel medyczny. Zdrowie 2.0 to nic innego jak generowana przez użytkowników opieka zdrowotna, która jest próbą odpowiedzi na wyzwania jakie przed medycyną stawiają choroby stanowiące szczególne obciążenie dla systemów ochrony zdrowia, w szczególności choroby cywilizacyjne i choroby przewlekłe.”