Aktualności

Nestmedic otrzyma dofinansowanie w ramach programu Polskice Mosty Technologiczne

Pozytywnie przeszliśmy proces weryfikacji i otrzymamy dofinansowanie w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne. Pozyskane środki będą wykorzystane na stworzenie oraz wdrożenie strategii wejścia na rynek amerykański. Nasz wniosek otrzymał jedną z najwyższych ocen merytorycznych.     Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Więcej o projekcie pod poniższym linkiem: https://pmt.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/288304,lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-nabor-nr-1-2018.html