Aktualności

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft inwestuje w Nestmedic S.A.

Nestmedic S.A. podpisała umowę inwestycyjną z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, niemieckim funduszem inwestycyjnym, dotyczącą inwestycji w kwocie łącznej do ok. 8,6 mln zł. To ważny krok dla dalszego rozwoju i ekspansji zagranicznej Spółki.

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, niemiecki funduszy inwestycyjny skupiający się na inwestycjach typu private equity, zainwestuje w Nestmedic S.A. do ok. 8,6 mln zł. Transakcja obejmuje w pierwszej kolejności objęcie przez Deutsche Balaton 28.571 obligacji imiennych zamiennych na akcje Spółki łącznie za kwotę 4.285.650 zł. Obligacje będą uprawniały do wymiany na 2.857.100 akcji Spółki. 

Ponadto podpisana umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych dających inwestorowi prawo do objęcia akcji emitenta. Liczba warrantów, mająca zostać zaoferowana Inwestorowi wyniesie 2.857.142. Każdy warrant będzie dawał prawo do objęcia jednej akcji emitenta po cenie 1,50 zł za jedną akcję. Z tytułu konwersji warrantów na akcje spółka może pozyskać kwotę 4.285.713 zł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że z sukcesem zakończyliśmy kilkumiesięczne negocjacje z tak uznanym inwestorem. Wykorzystanie obligacji zamiennych na akcje pozwala Spółce bardzo szybko pozyskać kapitał do dalszego rozwoju. Z kolei warranty umożliwią zdobycie kolejnych środków w miarę realizacji uzgodnionych kamieni milowych. Ponadto wspólnie z inwestorem będziemy pracowali nad rozpoczęciem notowania akcji na rynku niemieckim oraz pozyskaniem finansowania służącego spłacie obligacji poprzez crowdfunding. – komentuje Konrad Kowalczuk, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Nestmedic S.A.

Wykonanie praw z warrantów nastąpi pod warunkiem spełnienia uzgodnionych przez strony „kamieni milowych”:

  • inwestor będzie zobowiązany do wymiany 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów na akcje emitenta po zrealizowaniu pierwszego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2019 roku co najmniej 60 umów sprzedaży i najmu urządzeń Pregnabit (także w wersji abonamentowej),
  • inwestor będzie zobowiązany do wymiany kolejnych 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów na akcje emitenta  po zrealizowaniu drugiego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku co najmniej 175 umów,
  • inwestor będzie zobowiązany do wymiany kolejnych 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów na akcje emitenta po zrealizowaniu trzeciego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 lipca 2020 do 31 marca 2021 roku co najmniej 350 umów,
  • pozostała część warrantów, tj. 607.142 (sześćset siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) może zostać wymieniona na akcje w dowolnym terminie w ciągu 60 miesięcy od dnia ich emisji.

– Pozyskanie inwestora zagranicznego stanowi niezwykle ważny moment dla naszej spółki. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli mocniej skoncentrować się na wykorzystaniu międzynarodowego potencjału systemu Pregnabit. Chcemy jeszcze bardziej skupić się na najbardziej perspektywicznych rynkach, w szczególności USA, wykorzystując już zdobytą wiedzę i doświadczenie. – komentuje Patrycja Wizińska-Socha, Prezes Nestmedic S.A.