Aktualności

Świadectwo Wolnej Sprzedaży dla Nestmedic

Informujemy o uzyskaniu w dniu 25 sierpnia 2022 r. Świadectwa wolnej sprzedaży nr 489/2022 , wydanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Na podstawie niniejszego Świadectwa zostało poświadczone, że wyrób medyczny Pregnabit Pro, oznakowany znakiem CE na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 może znajdować się w obrocie Unii, a eksport Wyrobu nie jest zabroniony.

“Uzyskane Świadectwo umożliwi nam realizację współpracy z dystrybutorem mającym siedzibę w Izraelu” – Jacek Gnich Prezes Zarządu Nestmedic S.A.