News

Nestmedic z Wrocławia komercjalizuje mobilne KTG

Pregnabit pozwala na zdalne wykonywanie standardowych badań diagnostycznych KTG ostatniego trymestru ciąży. W przypadku, gdy planowany termin porodu minął – standardem jest codzienne badanie KTG. Pregnabit ma umożliwić przeprowadzanie badań KTG w domu. Pregnabit jest rozwiązaniem telemedycznym skierowanym do prywatnej służby zdrowia, oferta kierowana jest wyłącznie do gabinetów i nie będzie dostępne w sprzedaży dla pacjentów. System integruje samo urządzenie (mobilne KTG) oraz związaną z nim usługę (Centrum Monitoringu teleKTG).