News

MIT w Polsce wyławia talenty

Patrycja Wizińska-Socha, twórczyni zdalnego systemu monitorowania ciąży, to nowa nadzieja polskiego, innowacyjnego biznesu.