Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Spółka Nestmedic S.A. jest beneficjentem umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Programie o dofinansowanie projektu pt. „Telemedyczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Zaloguj się