Raport Bieżący 4/2023

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Nestmedic S.A.

Raport Bieżący 4/2023

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 lutego 2023 roku w związku z odwołaniem Pana Krzysztofa Andrijewa z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Beaty Turlejskiej do pełnienia czynności odwołanego Wiceprezesa Zarządu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO NewConnect.

Załączniki: Życiorys Pani Beaty Turlejskiej.

Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Izabela Robaczewska – Prokurent

Zaloguj się