Raport Bieżący nr 04/2019

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Raport Bieżący nr 04/2019

Zarząd NESTEMDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy roczny za 2018 r. – 20 marca 2019 r.
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podstawa prawna:
6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się