Raport Bieżący nr 02/2020

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Raport Bieżący nr 02/2020

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
  • raport okresowy roczny za 2019 r. – 20 marca 2020 r.

W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się