Raport Bieżący nr 3/2022

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 3/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r. W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się