Raport Bieżący nr 36/2019

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Raport Bieżący nr 36/2019

W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Nestmedic  S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę pkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie terminowego przekazania do publicznej wiadomości raportu miesięcznego za listopad 2019 r.

Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego przepisu było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Zaloguj się