Raport bieżący nr 15/2020

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Raport bieżący nr 15/2020
W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”) informuje, że przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 14/2020, spowodowuje incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (“ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu rocznego za 2019 rok.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok z dnia 1 czerwca 2020 r. na 5 lipca 2020 r., a następnie na 31 lipca 2020 r., wynika z utrzymujących się utrudnień w pracy biegłego rewidenta spowodowanych aktualną sytuacją związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID–19. Zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny.

Publikacja raportu rocznego za rok 2019 w nowym terminie spowoduje incydentalne naruszenie terminów publikacji raportów okresowych wynikających z Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, natomiast zgodnie z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 r. na Emitenta nie zostanie nałożona przewidziana w Regulaminie ASO kara za przedmiotowe naruszenie.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska – Socha – Członek Zarządu
Zaloguj się