Raport bieżący nr 18/2020

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Raport bieżący nr 18/2020
W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”) informuje, że przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 17/2020, spowodowuje incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (“ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu rocznego za 2019 rok.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok z dnia 31 lipca 2020 r. na dzień 3 sierpnia 2020 r. spowodowana jest przedłużającymi się pracami nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta, a w konsekwencji nad ich badaniem przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu
Zaloguj się