Raport Bieżący nr 10/2021

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 10/2021

W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Warszawie (“Emitent”) informuje, że przesunięcie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2020 rok, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 9/2021, spowodowuje incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (“ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2020 r.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok z dnia 28 maja 2021 r. na dzień 31 maja 2021 r. spowodowana jest przedłużającymi się pracami nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się