Raport Bieżący nr 35/2018

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 35/2018
W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (“ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dotyczącego zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz dokonania ich przydziału. Emitent wskazuje, iż powodem naruszenia było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w  przyszłości. Podstawa prawna: 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się