Raport bieżący nr 02/2021

Informacja o odbiorze platformy Pregnabit Cloud

Raport bieżący nr 02/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 35/2020 i przyjętych planów rozwoju Spółki na lata 2020-2022, informuje o dokonaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. protokolarnego odbioru platformy Pregnabit Cloud.
Pregnabit Cloud docelowo zastąpi produkt PregnaView i posłuży do obsługi urządzeń Pregnabit i Pregnabit Pro, kont klientów, centrów opisu badań oraz dystrybutorów.
Spółka w najbliższym kwartale planuje przeprowadzić proces certyfikacji produktu Pregnabit Cloud w celu uzyskania znaku CE wymaganego do wprowadzenia produktu do obrotu. Równolegle spółka wykona pierwszą instalację na rynek Polski i Europejski oraz rozpocznie testowanie produktu z jednym z klientów.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że dotyczy ona rozwoju kluczowego produktu Emitenta.

Zaloguj się