Raport Bieżący 13/2021

Informacja o pozytywnym zakończeniu proces certyfikacji produktu Pregnabit Cloud

Raport Bieżący 13/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 (Informacja o odbiorze platformy Pregnabit Cloud), informuje o pozyskaniu informacji o pozytywnym wyniku audytu rozszerzającego w zakresie nowego wyrobu medycznego Emitenta – Oprogramowania telemedycznego Pregnabit Cloud, a więc o pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji produktu Pregnabit Cloud w celu uzyskania znaku CE. Obecnie Spółka oczekuje na fizyczne wydanie nowego certyfikatu.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że dotyczy ona rozwoju kluczowego produktu Emitenta.

Zaloguj się