Raport bieżący nr 12/2018

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący nr 12/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju Emitenta, informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Emitenta. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju Spółki. Spółka rozważa m.in. równorzędne scenariusze rozwoju polegające na: (i) pozyskaniu dla Spółki inwestora krajowego lub zagranicznego oraz (ii) publicznej emisji akcji w ramach planów przeniesienia notowań na rynek główny. Spółka dokonała wyboru doradcy biznesowego do przeprowadzenia przeglądu wybranych opcji strategicznych. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta. Emitent poinformuje o wyniku procesu przeglądu opcji strategicznych odrębnym komunikatem. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się