Raport bieżący nr 19/2019

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 19/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 31 lipca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta w wyniku umów cywilno-prawnych (wniesienie akcji Emitenta jako wkładu niepieniężnego) przez Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu będącego osobą blisko związaną z Panią Beatą Turlejską–Zduńczyk, pełniącą funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta.

Leonarto Funds SCSp to podmiot, którego komplementariuszem jest spółka Leonarto Management S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Leonarto Management S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, to podmiot, w którym pani Beata Turlejska-Zduńczyk pełni funkcję członka Zarządu kategorii A.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia , o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Zaloguj się