Raport Bieżący nr 01/2019

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport Bieżący nr 01/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 14 stycznia 2019 roku, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Panią Magdaleną Baron – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Emitent powziął informację o nabyciu przez Panią Magdalenę Baron w dniu 11 stycznia 2019 r. 20.000 (dwudziestu tysięcy) akcji Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

 

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Zaloguj się