Raport Bieżący 14/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport Bieżący 14/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku przez Pana Jacka Gnicha – Prezesa Zarządu Emitenta w związku z zawarciem przez niego umowy objęcia akcji serii J Spółki.
Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

 

Powiadomienie_Gnich_Jacek_202103090282101766

Zaloguj się