Raport Bieżacy 15/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport Bieżacy 15/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku przez Pana Krzysztofa Andrijewa – Wiceprezesa Zarządu Emitenta w związku z zawarciem przez niego umowy objęcia akcji serii J Spółki.
Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

 

Potwierdzenie_objecia_akcji_Krzysztof_Andrijew_202103090643895309

Zaloguj się