Raport Bieżący nr 22/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport Bieżący nr 22/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku przez Pana Jacka Gnicha – Prezesa Zarządu Emitenta w związku z objęciem przez niego warrantów subskrypcyjnych.
Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia , o którym mowa powyżej.

Powiadomienie_Jacek_Gnich_202106300161655775

Zaloguj się