Raport Bieżący nr 23/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport Bieżący nr 23/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku przez Pana Krzysztofa Andrijewa – Wiceprezesa Zarządu Emitenta w związku z objęciem przez niego warrantów subskrypcyjnych.
Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia , o którym mowa powyżej.

 

Powiadomienie_Andrijew_202106301373194842

Zaloguj się