Raport Okresowy 11/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na I kwartał 2022

Raport Okresowy 11/2022

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

załącznik nr 1 – Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kw. 2022r

Zaloguj się