Raport Okresowy 19/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na II kwartał 2022

Raport Okresowy 19/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

załącznik nr 1 – Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw. 2022r

Zaloguj się