Raport Kwartalny 06/2023

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na IV kwartał 2022

Raport Kwartalny 06/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Jacek Gnich – Prezes Zarządu

Izabela Robaczewska – Prokurent

 

Raport_IV_Q_2022_Nestmedic

Zaloguj się