Raport kwartalny 8/2024

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport kwartalny 8/2024
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

Raport Q1 2024 Nestmedic S.A.

Zaloguj się