Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 Nestmedic Spółka Akcyjna

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Warszawie (“Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023.

Załączniki:
1.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Nestmedic SA za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu oraz informacją dodatkową.
2.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Nestmedic SA
3.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z Grupy kapitałowej Nestmedic SA


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny za 2023 Nestmedic SA
Opinia_NESTMEDIC_S.A._31.12.2023 _NC
Opinia_GK_NESTMEDIC_S.A._31.12.2023 _NC

Zaloguj się