Raport Bieżący nr 26/2018

Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport Bieżący nr 26/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 (EBI) Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym Pani Patrycja Wizińska-Socha jako akcjonariusz przedstawiła Spółce kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki. Życiorysy kandydatów Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się