Raport Bieżący nr 12/2018

Korekta omyłki pisarskiej

Raport Bieżący nr 12/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w Raporcie Bieżącym nr 11/2018 doszło do pomyłki pisarskiej w treści raportu. Błędnie podano, że Pan Konrad Kowalczuk został powołany w skład Zarządu od dnia 6 czerwca 2018 r., tymczasem powinno być „ Pan Konrad Kowalczuk został powołany w skład Zarządu z dniem 11 czerwca 2018 r”. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.
Zaloguj się