Raport Bieżący nr 14/2017

Korekta raportu 13/2017 w zakresie struktury akcjonariatu na dzień publikacji raportu

Raport Bieżący nr 14/2017
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego przekazanego raportem bieżącym nr 13/2017 w dniu 14 sierpnia 2017 r. w zakresie struktury akcjonariatu w pkt. X na str. 25 Skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu kwartalnego za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 roku. Struktura akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio, na dzień przekazania raportu okresowego, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, powinna uwzględniać Leonarto Sp. z o.o. i w konsekwencji zostać przedstawiona jak w załączniku. Pozostała treść raportu okresowego pozostaje bez zmian.
Zaloguj się