Raport Bieżący nr 9/2018

Korekta raportu 8/2018

Raport Bieżący nr 9/2018

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w Raporcie Bieżącym nr 8/2018 doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w temacie raportu. Podano tytuł: “Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2017 – 30.09.2017 roku.” tymczasem powinno być: ” Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.01.2018 – 31.03.2018 roku.”

Zaloguj się