Raport bieżący Nr 4/2017/K

Korekta raportu bieżącego Nr 4/2017 z dnia 12.07.2017 r. wraz z załącznikiem

Raport bieżący Nr 4/2017/K
Podstawa prawna: Inne uregulowania W związku z przekazaniem w dniu dzisiejszym raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 12.07.2017 r.: „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki”, Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu dokonuje niniejszym korekty oczywistej omyłki pisarskiej, dotyczącej numeru raportu. Prawidłowy numer raportu to 5/2017. Jednocześnie dołączony zostaje plik z wykazem akcjonariuszy. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Kolejny raport bieżący zostanie oznaczony numerem 6/2017.
Zaloguj się