Raport Bieżący nr 15/2017

List Prezesa do Akcjonariuszy

Raport Bieżący nr 15/2017
Treść Listu Prezesa do Akcjonariuszy znajduje się w załączniku do Raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się