Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Emitenta Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na 25 listopada 2021 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie _01-656_, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410 _”NWZ”_,

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocni-ka oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy.

Załączniki:
1.-ogloszenie-zarzadu-20211029
2.-wza-listopad-uchwaly-
3.-formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-zwza
4.-wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej
5.-wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna
6.-formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej-rb-20211028
7.-formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-innej-niz-fiz-20211028
8.-zgloszenie-projektu-uchwaly-dotyczacej-sprawy-wprowadzonej-do-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej
9.-zgl.-projektu-uchw.-dotyczacej-sprawy-wprowadzonej-do-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna
10.-informacja-o-liczbie-akcji-

Zaloguj się