Raport Bieżący nr 12/2020

Niedojście do skutku emisji akcji serii J NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 12/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej “Spółka”, “Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2020, opublikowanego w dniu 27 lutego 2020 r., w którym Emitent informował o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 03/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii J dalej: “Uchwała”, informuje o braku zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji serii J do dnia 31 marca 2020 r. ostateczny termin zawarcia umów objęcia akcji serii J został określony w Uchwale, wobec czego emisja akcji serii J nie doszła do skutku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że na brak dojścia do skutku emisji akcji serii J brak zawarcia umów objęcia akcji serii J mogła mieć wpływ aktualna sytuacja epidemiczna związana z pandemią COVID-19, jak również najnowszymi informacjami związanymi ze skalą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zarówno w Polsce jak i zagranicą. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Spółka nie odstępuje od realizacji założeń strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018, polegającej m. in. na budowaniu współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami, w szczególności poszerzaniu ekspansji zagranicznej.

Zaloguj się