Raport Bieżący nr 3/2017

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 3/2017
Zarząd NESTMEDIC Spółka Akcyjna (“Emitent”, “Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, informuje o zwołaniu na dzień 12 lipca 2017r. na godz. 12.00. w biurze Kancelarii Notarialnej Joanna Knap Notariusz Marta Kozioł Notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Nowy Świat 7 (II piętro). w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść Ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Zaloguj się