Raport Bieżący nr 08/2020

Otrzymanie od osoby pełniącej funkcje zarządcze zmiany zawiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust.1 MAR

Raport Bieżący nr 08/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent“, “Spółka“) informuje, iż w dniu  25 lutego 2020 roku, otrzymał od Pani Patrycji Wizińskiej-Sochy – Członka Zarządu Emitenta zmianę zawiadomienia sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zmiany zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

 

Postawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Zaloguj się