Raport bieżący 4/2021

Otrzymanie wypłaty środków od NCBiR

Raport bieżący 4/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 informuje o otrzymaniu w dniu 3 lutego 2021 r. przez Emitenta kwoty 946.349,66 zł w ramach wypłaty środków z tytułu umowy o dofinansowanie zawartej przez Emitenta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Programie o dofinansowanie projektu pt. „Telemedyczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Zaloguj się