28/2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

28/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 września 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały powołujące członków Rady Nadzorczej na nową, IV kadencję. Do składu Rady Nadzorczej powołano:
1) Magdalena Baron
2) Beata Turlejska
3) Armin Burckhardt
4) Kamil Gorzelnik
5) Mariusz Poławski
6) Karol Hop


Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagane zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostaną przekazane do wiadomości publicznej w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji o powołaniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się