Raport Bieżący nr 26/2020

Powołanie członków Zarządu

Raport Bieżący nr 26/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 3/08/2020, na mocy której powołała do zarządu Emitenta Pana Jacka Gnicha na kolejną kadencję t.j. od dnia 17 września 2020 r., powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 4/08/2020 powołała do zarządu Emitenta Pana dr Krzysztofa Andrijewa na kolejną kadencję t.j. od dnia 17 września 2020 r., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje życiorys zawodowy Pana Jacka Gnicha. Z kolei życiorys zawodowy Pana dr Krzysztofa Andrijewa, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI, w późniejszym terminie jednak nie później niż w terminie 24 godzin od wejścia w życie uchwał w sprawie powołania ww. osób.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu

124576-zyciorys-jacekgnich

Zaloguj się