Powołanie Wiceprezesa Zarządu Nestmedic S.A.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Nestmedic S.A.

Raport Bieżący nr 8/2023
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Beaty Turlejskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

Załączniki: Życiorys Pani Beaty Turlejskiej.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

 

Życiorys Beaty Turlejskiej

Zaloguj się