Raport Bieżący nr 01/2020

Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

Raport Bieżący nr 01/2020

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 37/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r., raport miesięczny za grudzień 2019 r. będzie ostatnim publikowanym przez Emitenta raportem miesięcznym.

Załącznik: Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zaloguj się